Kuran-ı Kerim

Kuran-ı Kerim

Ramazan ayında Afrika’nın farklı devletlerinde Kur’an-ı Kerim dağıtıyoruz.

1 adet Kur’an-ı Kerim 5 Euro

Kur’an-ı Kerim’e ulaşmakta zorluk çeken Afrikalı din kardeşlerimize destek oluyoruz.

Kur’an öğrenen ve öğreten en hayırlınızdır, hadisi şerifinden yola çıkarak.

Mübarek Ramazan ayında sevapların 1/70 yazıldığı zamanda, gelin sizden de bir Kur’an-ı Kerim olsun.

Kaliteli baskıya sahip Kur’an-ı Kerimler, bir ömürlüktür.

Bu yetim ve garip çocuklar okudukça sevapları size yazılacak.

Afrika’daki medreselerde 10,15 çocuk bir kuranı kerimi paylaşıyor.

Hadi sizde çocukların kutsal kitabımızı okunmasına vesile olun.

Yavrular kitabımızı okundukça her harfine size binlerce sevap yazılacak.

Hem kendinize hem ölmüşlerinize yapabileceğiniz en iyi iyilik Kur’an-ı Kerim hediye etmek.

1 Elif-Ba =1 Euro

1 Kur’an-ı Kerim 5 Euro

Kuran-ı Kerim

Sual: Kur'an-ı kerim öğrenirken ve okurken dikkat edilecek hususlar nelerdir? Kur’an-ı kerim okumanın fazileti nelerdir?
CEVAP
Kur’an-ı kerimi öğrenmek, öğretmek ve okumak çok sevabdır. Kur’an-ı kerimi tecvide uygun öğrenmeli ve her gün az da olsa, okumaya çalışmalı. Kur’an-ı kerimi okumak sünnet, dinlemek ise farzdır. Yani dinlemek daha çok sevaptır. Mushafa bakarak dinlemek daha sevaptır. Bu husustaki hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir:
(Kur’an öğrenen ve öğreten, en hayırlınızdır.) [Buhârî]

(Kur’an okuyan kimse, bunamaz.) [Tirmizî]

(Kur’an okunan yere rahmet ve bereket yağar.) [Buhârî]

(Kur’an okunan evin hayrı artar, sakinlerini sıkmaz, melekler toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. Kur’an okunmayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar.) [Dârimî]

(Her gece on âyet okuyan, gafillerden sayılmaz.) [Hâkim]

(Kur’an okuyun! Kıyamette size şefaat eder.) [Müslim]

(Kim bir âyet öğrenirse, bu âyet Kıyamette onun için nur olur.) [Dârimî]

(Bir âyet öğrenmek, yüz rekât [nafile] namaz kılmaktan daha iyidir.) [İ. Mâce]

(Kur’an okunan yere rahmet yağar, melekler hazır olur.) [Buhârî]

(Kur’andan bir âyet dinleyen, sayısız çok sevaba kavuşur.) [İ. Ahmed]

(Kur’anı öğrenip gece gündüz okuyana imrenmek gerekir.) [Müslim]

(Kur’an okuyanla dinleyen, sevabda ortaktır.) [Deylemî]

(İnsanların en çok ibadet edeni, en çok Kur’an okuyandır.) [Deylemî]